ILM-2/3

ILM-2/3

ILM-2/3 - Konduktivitetsgivare

Konduktivitetsgivare som har en kompakt och hygienisk design och är särskilt lämpade för fasseparation av varierande media inom livs- och läkemedelsindustrin. Den induktiva mät-principen ger snabb indikering även vid låga flödeshastigheter och marginellt skiftande konduktivitet.

Givarna har aktiv temperaturkompensering och är okänsliga för polarisation, vidhäftning eller partiklar. Detta medför säker och repeterbar separation av en vätskefaser t.ex mellan rent vatten och CIP-media. Ilm-2/3 finns med ett stort antal alternativa anslutningar

 


CMS av Webzoo AB