PET

PET

“Process Equipment Tracking”, eller PET, erbjuder en ny möjlighet av säkerhet och reducerar risker inom farmaceutisk processindustri, liksom i bioteknisk, livsmedel, kosmetika, kemisk industri med höga spårbarhetskrav.

Genom användning av RFID (radio frequency identification)teknologin, kan alla process utrustningar eller komponenter för en batch av produkt registreras från start till färdig produkt. RFID gör att det finns kontroll på vad och vem som har gjort vad, samt att det ger ett bra verktyg för underhållsservice, utbytesintervaller kontrolleras och se när nya inköp av utbytesdelar är aktuellt.

Detta är ett logiskt steg för kontrollera alla kritiska process komponenter.

 CMS av Webzoo AB